Ochrana osobních údajů

Právní informace a zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na návštěvníky webových stránek fridaysforfuture.cz. Nevztahují se na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než jsou tyto stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v prosinci 2023 a můžeme je s účinností do budoucna změnit.

 

Fridays for Future

Fridays for Future je mezinárodní hnutí požadující naléhavé kroky v souvislosti s klimatickou krizí. Více informací naleznete v části O nás. Kontaktní informace naleznete v části Pro Média.

 

Zpracování operací

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

vaše kontaktní údaje, pokud jste nám je poskytli, a také veškeré informace poskytnuté prostřednictvím online formulářů,
online identifikátory a soubory protokolu o vaší návštěvě (například vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o navštívených stránkách, datum a čas požadavku).

 

Účely zpracování

Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:

ke zpracování informací, které jste poskytli prostřednictvím online formulářů, abychom mohli organizovat náš pohyb,
k zasílání e-mailových aktualizací, pokud jste se k nim zaregistrovali,
ke sledování výkonu webových stránek (prostřednictvím analytického souboru cookie).

 

Právní základ zpracování údajů

Vaše údaje budou zpracovávány na základě následujících právních základů (pokud je to relevantní):

  • váš souhlas,
  • k uzavření smlouvy s vámi,
  • pro splnění našich zákonných povinností, nebo
    naše oprávněné zájmy.

 

Oprávněné zájmy

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na našich oprávněných zájmech, patří mezi ně náš zájem sledovat výkonnost našich webových stránek.
Zdroje údajů

Údaje získáváme od vás (včetně údajů ze zařízení, která používáte). Pokud osobní údaje nezískáváme přímo od vás, informujeme vás také o zdroji osobních údajů a případně o tom, zda jsme je získali z veřejně dostupných zdrojů.

 

Doba uložení

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu zpracování, konkrétně po dobu následujících dob uchovávání:

pokud jste se zpracováním souhlasili, ne déle než do odvolání souhlasu, pokud údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi, ne déle než po dobu trvání smlouvy, po dobu trvání zákonných lhůt uchovávání, pokud vaše údaje používáme na základě našich oprávněných zájmů, ne déle než do doby, kdy převáží váš zájem na vymazání nebo anonymizaci vašich údajů.

Právní informace a zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na návštěvníky webových stránek fridaysforfuture.cz. Nevztahují se na žádné informace shromážděné offline nebo prostřednictvím jiných kanálů, než jsou tyto stránky. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány v prosinci 2023 a můžeme je s účinností do budoucna změnit.

 

Fridays for Future

Fridays for Future je mezinárodní hnutí požadující naléhavé kroky v souvislosti s klimatickou krizí. Více informací naleznete v části O nás. Kontaktní informace naleznete v části Pro Média.

 

Zpracování operací

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

vaše kontaktní údaje, pokud jste nám je poskytli, a také veškeré informace poskytnuté prostřednictvím online formulářů,
online identifikátory a soubory protokolu o vaší návštěvě (například vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o navštívených stránkách, datum a čas požadavku).

 

Účely zpracování

Vaše údaje zpracováváme pro následující účely:

ke zpracování informací, které jste poskytli prostřednictvím online formulářů, abychom mohli organizovat náš pohyb,
k zasílání e-mailových aktualizací, pokud jste se k nim zaregistrovali,
ke sledování výkonu webových stránek (prostřednictvím analytického souboru cookie).

 

Právní základ zpracování údajů

Vaše údaje budou zpracovávány na základě následujících právních základů (pokud je to relevantní):

  • váš souhlas,
  • k uzavření smlouvy s vámi,
  • pro splnění našich zákonných povinností, nebo
    naše oprávněné zájmy.

 

Oprávněné zájmy

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na našich oprávněných zájmech, patří mezi ně náš zájem sledovat výkonnost našich webových stránek.
Zdroje údajů

Údaje získáváme od vás (včetně údajů ze zařízení, která používáte). Pokud osobní údaje nezískáváme přímo od vás, informujeme vás také o zdroji osobních údajů a případně o tom, zda jsme je získali z veřejně dostupných zdrojů.

 

Doba uložení

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu zpracování, konkrétně po dobu následujících dob uchovávání:

pokud jste se zpracováním souhlasili, ne déle než do odvolání souhlasu, pokud údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi, ne déle než po dobu trvání smlouvy, po dobu trvání zákonných lhůt uchovávání, pokud vaše údaje používáme na základě našich oprávněných zájmů, ne déle než do doby, kdy převáží váš zájem na vymazání nebo anonymizaci vašich údajů.