Naše kampaně

Kampaně Fridays For Future Česká republika se zaobírají klimatickou změnou a sociální nerovností. Naše hnutí se zapojuje do kampaní s jinými neziskovými organizacemi napříč celou Českou republikou. Mezi ně patří například kampaň Energie lidem, Zastavme špinavé prachy nebo kampaně k EPH. Dále naše hnutí pořádalo předvolební kampaň Volím pro klima v roce 2021 nebo třeba iniciativu FCK 2038, prosazující rok 2033 jako konečný pro těžbu a spalování uhlí v ČR. V našich aktivitách jsme nenásilní, transparentní a konáme v souladu s našimi hodnotami.

Volím pro klima

V roce 2021 proběhla předvolební kampaň hnutí Fridays for Future, která měla za cíl nastínit občanům a občankám přístup k řešení klimatické krize jednotlivých kandidujících stran. Kampaň odstartovalo předávání klimatického vysvědčení politickým stranám. Též jsme konfrontovali jednotlivé politické strany s dotazem, jak po svém případném zvolení budou k řešení klimatické krize přistupovat. V průběhu září proběhla předvolební debata, kterou Fridays for Future spolu s dalšími hnutími a organizacemi uspořádalo. Této debaty se zúčastnili lídři a lídryně politických stran. Celá kampaň byla završena celorepublikovou stávkou za klima, které se zúčastnilo na 4000 lidí.

FCK 2038

Kampaň FCK 2038 proběhla v roce 2020. V té době se vedla debata o konci těžby a spalování uhlí v České republice. Díky činnosti Fridays for Future a jiných ekologických organizací vznikl vládní orgán Uhelná komise. Na stole měla tři data pro konec uhlí roky 2045, 2038 a 2033. Pod tlakem společnosti a českého klimatického hnutí, po úspěšné petici a několika happeninzích byl nakonec pro ukončení těžby zvolen rok 2033.

Zastavme špinavé prachy

Zastavme špinavé prachy je stále probíhající kampaň, do které se zapojují česká klimatická hnutí, včetně Fridays for Future. Zastavme špinavé prachy poukazuje na problematiku sponzorování fosilního průmyslu od bank a pojišťoven. Kampaň tyto banky a pojišťovny konfrontuje, oslovuje lidi u moci a vyvíjí tlak na ustupování od pojišťování fosilního průmyslu.

Uhlí z dolu Bílina, v důvěře je trhlina

Už roky nám vláda slibuje, že se v České republice bude končit s uhlím v roce 2033. Přesto se v březnu 2023 schválilo prodloužení těžby na hnědouhelném dole Bílina do roku 2035.
Co bude s vytěženým uhlím v Republice, která se zapřísáhla, že už ho spalovat nebude?
Na jaře jsme tuto otázku kladli našim představitelům na dubnové stávce za klima v Praze a v mnoha městech ČR sérií happeningů s názvem Uhelná štafeta. Napsali jsme též předsedovi vlády, i ministrovi životního prostředí několik otevřených dopisů, ale jejich odpovědi nebyly uspokojivé.
Na podzim měl ministr Hladík možnost rozhodnutí o prodloužení těžby zvrátit. Jeho volbu jsme ilustrovali akcí před ministerstvem životního prostředí. Hladík, převlečený za Hamleta, měl před sebou jednoduchou volbu: Žít, či těžit?

Turow zavřít hned, chceme vodu zpět!

V březnu 2022 premiér Petr Fiala podepsal netransparentní smlouvu s Polskem o hnědouhelném dole Turów, který bude uzavřen až v roce 2044 a který znečišťuje nejen ovzduší, ale také vodu na české straně hranice. Premiér tak prodal zdraví svých občanů a čisté ovzduší za dobré vztahy s Polskem. Požadovali jsme, aby vláda jednala ohledně Turówa transparentně a zveřejnila všechna data o podzemní vodě, jejíž hladina na české straně klesá a kterou následně těžba kontaminuje. V roce 2022 i 2023 jsme na toto selhání vlády upozorňovali například happeningem Stop Turówu v březnu 2023.

OZE ranec

V reakci na válku na Ukrajině a její financování z nákupu ruského zemního plynu jsme požadovali od vlády detailní plán přechodu na obnovitelné zdroje energie dvěma stávkami za klima i několika happeningy. Usilujeme o urychlení snah zbavení se závislosti na ruském plynu, a to primárně za využití obnovitelných zdrojů a energetických úspor. Chceme, aby případné krátkodobé využívání uhlí, ropy a plynu jako náhradních zdrojů nebylo pro Českou republiku dlouhodobou závislostí na fosilních palivech. Chceme ranec OZE.